Käyttöehdot

Palvelu ja ehtoihin sitoutuminen. Näitä ehtoja sovelletaan Nettikasino 24 -sivuston toimintaan (jäljempänä: Sivusto).

Nettikasino 24 -sivusto esittelee ja arvostelee kansainvälisiä rahapeliyhtiöitä sekä niiden tarjoamia erilaisia pelejä lukijoilleen. Näissä ehdoissa on määritelty Nettikasino 24 -sivuston oikeudet ja velvollisuudet. Nettikasino 24:llä on oikeus tarvittaessa päivittää ja muuttaa näitä ehtoja ilmoittamalla asiasta lukijoilleen ja mahdollisille rekisteröityneille käyttäjille. Päivitetyt tai muutetut ehdot julkaistaan tällä sivulla.

Sivuston käyttäjä (jäljempänä Käyttäjä) sitoutuu näihin ehtoihin käyttämällä Sivustoa.

Mikäli palvelun käyttäjä on alle 18-vuotias, hänen tulee varmistaa, että hänen huoltajansa antaa suostumuksensa tämän palvelun käyttöön.

Kohdeyleisö

Sivusto on ensisijaisesti suunnattu ja tarkoitettu käytettäväksi EU-alueella. Erityisesti Suomen ulkopuolella asuville henkilöille jotka puhuvat suomen kieltä. Emme palvele Manner-Suomessa asuvia lukijoita. Riippumatta siitä, mistä maasta Sivustoa käytetään, sovelletaan palveluun Viron lakia.

Rekisteröityminen

Nettikasino 24 -sivusto ei tällä hetkellä tarjoa lukijoille mahdollisuutta rekisteröityä palveluun.

Sivuston käyttäminen

Sivusto on tarkoitettu yksityiseen käyttöön. Käyttäjä sitoutuu noudattamaan voimassa olevia lakeja, jotka asettavat hänelle rajoituksia Sivuston käyttöön.

Lukija käyttää Sivustoa omalla vastuullaan ja vastaa Sivuston vastaanottoon käyttämiensä omien laitteiden, yhteyksien ja ohjelmistojen hankkimisesta, toimintakunnosta ja asianmukaisesta suojaamisesta.

Sivuston tarjoaja ei vastaa lukijoiden Sivustolle toimittamista viesteistä. Palvelun tarjoajalla on kuitenkin oikeus tarkastaa Sivustolle lähetetyt viestit ja tarvittaessa poistaa niitä osittain tai kokonaan, mikäli se katsoo, että viestit ovat lainvastaisia tai loukkaavat muiden lukijoiden yksityisyyttä, suojattuja oikeuksia tai mikäli viestissä on käytetty sopimatonta tai muutoin loukkaavaa kieltä tai viestit ovat sivustolle liittymättömiä tai rikkovat muutoin sääntöjä tai määräyksiä.

Sivuston sisällön luvaton käyttö

Käyttäjä ei saa muokata, kopioida, saattaa yleisön saataviin, vaihtaa, myydä taikka muullakaan tavalla hyödyntää sivustolla esiintyviä artikkeleja, teksti, kuva- tai videosisältöä. Kaikki Sivuston tuottamiseen ja sen sisältöön liittyvät tekijänoikeudet, lukuun ottamatta Sivustolla esiintyviä kolmannen osapuolen toimittamia mainoksia ja muuta informaatiota, kuuluvat Sivuston tarjoajalle.

Sivuston jakamat käyttäjäpalkinnot ja niiden verotus

Sivuston käyttämisen yhteydessä voi olla mahdollista voittaa erilaisia palvelun tarjoajan tai sen yhteistyökumppanien ja sponsorien kulloinkin tarjoamia palkintoja. Palkinnot myöntää joko Sivuston tarjoaja tai sivuston yhteistyökumppani. Palkinnon voittajille ilmoitetaan voitosta henkilökohtaisesti. Palkinnon saamisen edellytyksenä voi olla, että palkinnon saaja on noudattanut erillisessä kilpailuohjeessa mainittuja ehtoja. Sivustolla jaettuja lukijapalkintoja ei voi muuttaa rahaksi.

Saatu palkinto katsotaan palkinnon saajan veronalaiseksi tuloksi ja palkinnon antajan sekä Käyttäjän tulee ilmoittaa se verottajalle.

Sivuston tarjoaja ei miltään osin vastaa kolmannen osapuolen (yhteistyökumppanit / sponsorit) myöntämistä palkinnoista, niiden saatavuudesta, toimivuudesta, käytöstä aiheutuvista vahingoista tai muista palkintoihin liittyvistä kuluista.

Vastuunrajoitukset

Sivuston tarjoaja ei takaa häiriötöntä toimintaa, eikä Sivuston kautta saatavien sisältöjen toimivuutta ikuisesti. Palvelun tarjoaja ei vastaa Sivustolla mahdollisesti esiintyvistä sisältöön liittyvistä virheistä. Sivuston ylläpitäjä ei vastaa sivustolla esiintyvien viestien sisällön tai muun aineiston paikkansapitävyydestä.

Sivuston tarjoaja ei vastaa vahingoista tai muusta menetyksestä joka johtuu välillisesti tai välittömästi sivuston tarjoamasta sisällöstä. Jollei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu, Sivuston tarjoaja ei vastaa mistään välillisestä tai epäsuorasta vahingosta.

Käyttäjä käyttää Sivustoa omalla vastuullaan. Sivuston ylläpitäjä ei vastaa muiden käyttäjien toiminnasta Sivustolla.

Vastuu kolmansien osapuolten tiedoista

Sivustolla on linkkejä internetsivuille, joita ylläpitävät osapuolet, joihin Sivuston ylläpidolla ei ole määräysvaltaa, ei Sivuston ylläpito tai omistaja vastaa näiden internetsivujen sisällöstä, linkkien toimivuudesta tai sivuilla olevan tiedon paikkaansa pitävyydestä.

Sivuston ylläpito tai omistaja ei ole vastuussa kolmannen osapuolen toimittaman mainosmateriaalin lain tai hyvien tapojen mukaisuudesta.