pelialan-kasvun-vaikutukset
29.03.2023

Pelialan kasvun ja muutosten vaikutukset valtioiden talouteen

Pelien ja pelaamisen siirtyminen verkkoon on tuonut muutoksia niin asiakkaiden, alan toimijoiden kuin valtioiden toimintaan. Se, että pelaajat voivat nykyisin avata ainoastaan tietokoneen tai mobiililaitteen kautta eteensä tuhansien tuotteiden valikoiman, ei ole pelkästään siirtänyt asiakaskuntaa kadunkulmassa sijaitsevista saleista virtuaalisiin vastineisiin, vaan on vaikuttanut myös koko pelaamisen sektoriin.

Kyseinen muutos on tuonut omat tuloksensa muun muassa eri maiden talouteen ja tulevaisuuden näkymiin. Vaikutuksia voidaan nähdä niin verotuloissa kuin työllisyyden luvuissa, sillä alati kasvavan markkinan lonkerot tuovat omat osuutensa myös näihin asioihin. Käydään sitten tarkemmin aiheen kimppuun ja pohditaan miten peliala on muovannut yhteiskuntaa talouden näkökulmasta.

Valtion kirstu saa täytettä pelipaikoilta

Yksi näkyvimmistä ja merkittävimmistä tavoista, joilla pelialan toimijat vaikuttavat valtioiden talouksiin on tietenkin verotulot. Monissa maissa nettikasinot maksavat tekemästään voitosta osuudet valtion kirstuun ja nämä tulot ovat tietysti suuressa roolissa nimenomaisen valtion budjettia laskiessa. Esimerkiksi viime vuosina Iso Britanniassa rahapelaamisen verot toivat monarkian kassaan noin 3 miljardia puntaa vuosittain ja suurin osa tästä summasta tuli nimenomaan verkossa toimivilta operaattoreilta.

Toisaalta äyrien kerääminen internetissä operoivilta toimijoilta voi olla myös haasteellista johtuen laajasta kansainvälisestä toiminnasta ja erilaisten sääntelyjärjestelmien olemassaolosta. Jotkut yhtiöt voivat siirtää kotipaikkansa matalan verotuksen maihin, mikä voi vähentää niiden maksamia summia. Tämän vuoksi on tärkeää, että valtioiden välillä tehdään yhteistyötä niin sääntelyn kuin verotuksen osalta.

Vaikutukset työllisyyteen ja kehitykseen

Markkinoiden kasvu ja levinneisyys on luonut lisää työpaikkoja ja investointimahdollisuuksia monissa maissa. Muun muassa Maltalla peliala on ollut tärkeä työllistäjä ja investoija, mikä on auttanut kasvattamaan valtion taloutta. Samaan hengenvetoon on todettava myös, että Gibraltarilla on nähtävissä samaa trendiä ja pelioperaattorit ovat merkittäviä työllistäjiä ja se on houkutellut monia suuria siirtämään oman toimintansa sinne.

Viime aikoina myös Baltian maissa on nähtävissä samaa, sillä pelaamisen markkinat ovat tuoneet sinne niin peliyhtiöitä kuin pelivalmistajia. Kyseinen kasvu luo tottakai positiivisia vaikutuksia talouteen paitsi suoraan rahapelisektorilla, mutta myös epäsuorasti muihin toimialoihin kuten teknologiaan, markkinointiin ja muihin palveluihin.

Selvästi havaittava kasvu on edistänyt innovointia ja teknologian kehitystä, joista hienoja esimerkkejä ovat live-pelit, joissa pelaajat voivat lyödä korttia reaaliaikaisesti oikeiden jakajien kanssa. Myös virtuaalitodellisuuden ja lohkoketju -teknologian kaltaiset uudet teknologiat voivat tarjota uusia mahdollisuuksia ja parantaa niiden palveluita.

Tämä teknologinen kehitys voi luoda ennennäkemättömiä liiketoimintamahdollisuuksia ja työpaikkoja sekä edistää talouskasvua. Samalla se voi myös auttaa parantamaan yleistä turvallisuutta ja vastuullista pelaamista koskevia käytäntöjä.

Rahapelialan sääntely ja valvonta on merkittävä tekijä

Pelimarkkinoiden taloudelliset vaikutukset eri valtioiden talouksiin ovat osittain riippuvaisia rahapelialan sääntelystä ja valvonnasta. Monissa maissa nettikasinoiden toimintaa sääntelevät erilaiset lisenssijärjestelmät, jotka määrittelevät, millaisia pelejä ja palveluita kasinot voivat tarjota ja miten niitä valvotaan.

Tehokas sääntely ja valvonta voivat auttaa varmistamaan, että operaattorit toimivat oikeudenmukaisesti, turvallisesti sekä vastuullisesti, mikä voi lisätä niiden taloudellisia vaikutuksia. Toisaalta liiallinen tai huonosti suunniteltu sääntely voidaan myös nähdä rajoittavana tekijänä, jolloin kasvu hiipuu ja taloudellista potentiaalia ei saada valtioiden kannalta maksimoitua.

Eri maiden tulisi kehittää yhdessä tehokasta ja tasapainoista rahapelialan sääntelyä ja valvontaa, joka tukee sekä taloudellista kasvua että vastuullista pelaamista. Siihen vaaditaan tietenkin kansainvälistä yhteistyötä verotuksen ja sääntelyn osalta sekä tietenkin innovaatioiden tukemista tietyllä tasolla. Tärkeimpiä aiheita ovat tietysti ongelmapelaamisen ehkäisyyn tähtäävien projektien kehittämistä, suunnittelua sekä täytäntöönpanoa.

Markkinoiden kasvun monet puolet on huomioitava

Lopulta taloudelliset vaikutukset ovat vain yksi näkökulma laajemmassa keskustelussa siitä, kuinka rahapelaaminen ja erityisesti pelisivustot voivat olla osa kestävää talouskehitystä. Tämä vaatii monitahoista lähestymistapaa, joka huomioi taloudelliset, sosiaaliset ja ympäristölliset seikat sekä pyrkii varmistamaan, että nettikasinoiden kasvu tuottaa hyötyjä mahdollisimman monelle ihmiselle yhteiskuntaa unohtamatta.

On tärkeää ymmärtää, että taloudelliset vaikutukset voivat vaihdella huomattavasti eri maiden kesken. Esimerkiksi kehittyvissä maissa ja pienemmissä valtioissa taloudelliset vaikutukset saattavat olla varsin vähäisiä verrattuna suurempiin ja kehittyneempiin valtioihin. Tästä syystä on tärkeää, että jokainen maa ja alue arvioi vaikutuksia omien erityispiirteiden ja vaatimusten perusteella.

Lopuksi on kuitenkin tärkeää tunnistaa, että pelimarkkinan tuomat taloudelliset vaikutukset ovat vain yksi osa laajempaa pelaamisen vaikutusten kirjoa. Muita tärkeitä tekijöitä, kuten rahapelien sosiaaliset vaikutukset ja vaikutus kansanterveyteen on myös huomioitava, kun arvioidaan alan kokonaisvaikutuksia yhteiskunnalle. Tämä monisakarainen lähestymistapa auttaa varmistamaan, että rahapelipolitiikka ja sääntely tukevat sekä taloudellista kasvua että yhteiskunnan hyvinvointia.

Kuumimmat pelipaikat juuri nyt:

Arvostelu 5/5
Arvostelu 4/5
Arvostelu 5/5
Tsekkaa tuoreimmat tulokkaat
Jaska Mäntylä
Kirjoittaja: Jaska "Megaways" Mäntylä

Jaska on intohimoinen kasinoharrastaja ja äärimmäisen terävä kynästään. Kuten toimistollamme annetusta lempinimestä voi päätellä, kuuluu hänen ehdottomiin suosikkeihinsa kaikki Megaways -pelit. Lue lisää kirjoittajasta!